Home – HSB2021-09-19T12:58:48+00:00

Trajnje skutkowna změna strukturow – bioprodukty z inowatiwneje akwakultury jako nowy motor za hospodarstwo Łužicy

 

Zwjazk Aquatech Łužica ma jako inowaciska syć zaměr, změnu strukturow w sakskej a braniborskej Łužicy aktiwnje sobu wuhotować.

Naša syć zwjazuje akterow z hospodarstwa, wědomosće a ciwilneje towaršnosće ze zaměrom, zo so wěda a technologije optimalnje transferuja. Podpěruje inowatiwne ideje, zo hodźeli so industrielnje realizować.

Zwjazk AquaTech Lausitz měri swój fokus na dalše wuwiwanje a zwoprawdźowanje trajnje skutkowneho, biobazowaneho cirkularneho hospodarjenja, dźiwajo na resursu wodu we Łužicy a wužiwanje akwatiskich biomasow, na př. algi, garnele, hribicy abo ryby. Tute systemy su dodawar hódnotnych produktow za picu a žiwidła produkowacu industriju, za kosmetisku a farmaindustriju kaž tež za zakładne wobstatki za biomaterialije.

Widźimy w tutej nowej hospodarskej branši wulki potencial za Łužicu.

Zwjazk AquaTech Łužica je inowaciska syć, kotruž spěchuje Zwjazkowe ministerstwo za kubłanje a slědźenje (BMBF) a kiž słuša do pilotneho programa „WIR! – Wandel durch Innovation in der Region“.

přichodne zarjadowanja

Nach oben