„Włóžne łuki“ we wutrobje Europy

Łužica je po dwěmaj zwjazkowymaj krajomaj so rozpřestrěwacy region – Sakskej a Braniborskej. Tež urbanej centrumaj Choćebuz a Drježdźany ju wowliwujetej.

Ze skónčenjom zmilinjowanja wuhla najpozdźišo 2038 wočakuje ju hłuboki zarěz do hospodarskich a kulturnych stawiznow.

Branši z dołhej tradiciju stej nimo energijoweho hospodarstwa chemijowe a žiwidłowe hospodarstwo.

Změna strukturow skića šansu za nowe wusměrjenje hospodarstwa Łužicy. Tute wuwiće chcemy aktiwnje sobu wuhotować.

Měnimy, zo ma Łužica potencial, być z pioněrom we wobłuku onshore-akwakultury.

Kotre lěpšiny Łužica za akwakulturu skića?

 • mnohe přirodne wodźizny kaž tež nadpřerěznje wjele słónčnych hodźin porno druhim kónčinam w Němskej

 • wulkomyslne płoniny za industrielne wužiwanje
 • centralne połoženje w Europje

 • inowaciska a industrijna kultura we Łužicy
 • fachowcow z bliskich ekscelencnych kubłanišćow

 • bliskosć k slědźenišćam jako strategiska lěpšina

Što chcemy přinošować?

 • natwarić infrastrukturu za slědźenje a wuwiće za akwakulturu

 • wuwiwać přidatne hódnoty tworjace syće a wobchodniske modele

 • natwarić załožićelsku kulturu za nowe předewzaćelske ideje a je hač k rentabelnemu realizowanju aktiwnje přewodźeć (mentorstwo a poradźowanje)

 • wukubłować młodych fachowcow za inowatiwne technologije akwakultury

Přez naš přinošk nastanu we Łužicy šansy za:

 • žiwidłowu industriju – dźakowano naslědnje produkowanej, regionalnej a strowej nowej surowiznje

 • kosmetisku a farmaindustriju – dźakowano wulce skutkownym biobazowanym maćiznam

 • industriju, produkowacej kumštne maćizny ze zaso rosćacych surowiznow – dźakowano nowym zakładnym wobstatkam za biomaterialije, kotrež poskićamy

 • mašinotwar a twar připrawow a awtomatizowanje procesow – dźakowano wotkrywanju nowych dźěłowych wikow we wobłuku akwakultury

 • předewzaća, kotrež pytaja móžnosće, prudy swojich industrielnych wotpadkow (na př. ćopłotu, CO2, na wutki bohate wotwody) jako přidatnu resursu za tworjenje hódnotow wužić

 • nutřkokrajne rybarstwo a wobhospodarjerjow akwakulturnych připrawow – dźakowano móžnosći, cirkularne systemy wuwiwać