Smy tu za Was!

Maće prašenja k AquaTech Łužica abo w zwisku z akwakulturnymi systemami?

Chceće so našej syći přidružić a ju ze swojimi idejemi wobohaćeć?

Tuchwilu so intensiwnje z natwarom syće zaběramy a Was přeprošujemy, zo byšće nas w našim angažemenće za wabjacu a přichoda kmanu Łužicu podpěrowali.

partnerojo za Was

Dr.-Ing. Felix Krujatz
Dr.-Ing. Felix Krujatz

Inowacija manager

info@aquatechlausitz.org

Dipl.-Ing. Andreas Kretschmer
Dipl.-Ing. Andreas Kretschmer

Zwjazkarski rěčnik

info@aquatechlausitz.org

adresa

AquaTech Łužica

inowaciski zwjazk WIR!

c/o Greentec Consult tzwr.

Hłowna dróha 11 A
01920 Njebjelčicy

info@aquatechlausitz.org